แร่หมื่นล้าน    บ้านกลางน้ำ    ถ้ำงามตา    ภูผาแปลก   แมกไม้จำปูน   บริบูรณ์ด้วยทรัพยากร
ดำน้ำ หมู่เกาะสุรินทร์ ทัวร์อ่าวแม่ยาย หมู่บ้านมอแกน อ่าวช่องขาด เกาะไข่ พังงา นอนเต็นท์ หมู่เกาะสุรินทร์ คุระบุรีจองทัวร์ หรือ ทัวร์พร้อมที่พัก
กับ บจ.สยามคาตามารัน
รับประกันภัย 1,000,000 บาท ทุกที่นั่ง
ประกันภัยนักท่องเที่ยว
เลขที่
001D/PT51-18-060294

แพ็คเกจทัวร์ ดำน้ำหมู่เกาะสุรินทร์ + พักเต็นท์ อ่าวช่องขาด
ดำน้ำอ่าวแม่ยาย อ่าวช่องขาด หมู่บ้านมอแกน อ่าวบอน + นอนเต็นท์ ราคาพิเศษ เริ่มต้นที่ 2 ท่านขึ้นไป (ออกเดินทางทุกวัน)
SURIN MARINE NATIONAL PARK MAP
 มาตรฐานโรงแรม :      
 จำนวนห้องพัก :   -
 สถานที่ตั้ง :   อ่าวช่องขาด อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
 ที่อยู่ :   หมู่เกาะสุรินทร์ จังหวัดพังงา
       อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ทางอุทยานแห่งชาติได้จัดทำสถานที่กางเต็นท์ ห้องน้ำ-ห้องสุขา ไว้บริการนักท่องเที่ยวที่มาพักแรมแบบ
แคมป์ปิ้ง นักท่องเที่ยวควรปฎิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ บริเวณอ่าวไม้งามเป็นหาดทรายธรรมชาติที่งดงาม มีปูเสฉวนจำนวนมาก
หมู่เกาะสุรินทร์ อ่าวไม้งาม หมู่เกาะสุรินทร์ หมู่เกาะสุรินทร์
ดำน้ำหมู่เกาะสุรินทร์ อ่าวช่องขาด เจ้าหน้าที่อุทยานคอยบริการ
Nemo Village หมู่บ้านมอร์แกน อ่าวบอน ซื้อของที่ระลึกจากชาวมอร์แกน
จุดกางเต็นท์ หมู่เกาะสุรินทร์ จุดกางเต็นท์ หมู่เกาะสุรินทร์ จุดกางเต็นท์ หมู่เกาะสุรินทร์
     
  รายละเอียดโปรแกรม :
วันแรก อ่าวแม่ยาย อ่าวช่องขาด หมู่บ้านมอแกน อ่าวบอน
08.00 น. ต้อนรับท่านสู่ ท่าเรือคุระบุรี จ.พังงา ลงทะเบียน พร้อมรับอุปกรณ์ดำน้ำตื้น รับประทาน ขนมปัง ชา กาแฟ
 
  ยืนยันการเดินทาง 08.30 น.   เตรียมสัมภาระลงเรือ ออกเดินทาง 09.00 น.
09.00 น. เดินทางโดย เรือสปีดโบ้ท มุ่งหน้าสู่หมู่เกาะสุรินทร์ 
10.00 น. ถึงหมู่เกาะสุรินทร์ ไกด์สาธิตการใช้อุปกรณ์ นำท่านดำน้ำตื้นชมปะการัง และรับประทานอาหารกลางวัน ณ ที่ทำการอุทยานฯ (มื้อที่1)
  P001 ทัวร์ ดำน้ำหมู่เกาะสุรินทร์ อ่าวแม่ยาย + นีโมพาราไดซ์ + หมู่บ้านมอแกน + อ่าวบอน
15.30 น. เข้าที่พักเต็นท์ ณ หมู่เกาะสุรินทร์ อ่าวช่องขาด ทำธุระส่วนตัว ผ่อนคลายกับการเล่นน้ำหน้าหาด เดินเล่น ถ่ายรูป
18.30 น. รับประทานอาหารเย็นแบบเซ็ตเมนู ณ ที่ทำการอุทยานฯ (มื้อที่2) พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง ดำน้ำหมู่เกาะสุรินทร์ 2 จุด
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่3) ณ ที่ทำการอุทยานฯ
09.00 น. เดินทางโดยเรือหางยาว ดำน้ำชมปะการังรอบเช้าต่อ อีก 2 จุด
* จุดดำน้ำตื้น เพื่อชมความงามของปะการัง ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ณ เวลานั้น ๆ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ที่ทำการอุทยานฯ (มื้อที่4)
13.00 น. 1. กรณีแพ็กเกจ 2 วัน  1 คืน เก็บสัมภาระเพื่อเตรียมตัวกลับ ชมทัศนียภาพเก็บภาพความทรงจำ บนหมู่เกาะสุรินทร์
ถึงท่าเรือคุระบุรี 16.30 น. โดยประมาณ
2. กรณีแพ็กเกจ 3 วัน 2 คืน  เตรียมตัวดำน้ำชมปะการังรอบบ่ายต่อ อีก 2 จุด
* จุดดำน้ำตื้น เพื่อชมความงามของปะการัง ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ณ เวลานั้น ๆ

15.30 น. เข้าที่พักเต็นท์ ณ หมู่เกาะสุรินทร์ อ่าวช่องขาด ทำธุระส่วนตัว
18.30 น. รับประทานอาหารเย็นแบบเซ็ตเมนู ณ ที่ทำการอุทยานฯ (มื้อที่5) พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม ดำน้ำหมู่เกาะสุรินทร์ อ่าวมังกร - อ่าวไม้งาม
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่6) ณ ที่ทำการอุทยานฯ
09.00 น. เดินทางโดยเรือหางยาว ดำน้ำชมปะการัง ณ อ่าวมังกร และ อ่าวไม้งาม เพื่่อเก็บภาพความประทับใจ
* จุดดำน้ำตื้น เพื่อชมความงามของปะการัง ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ณ เวลานั้น ๆ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ที่ทำการอุทยานฯ (มื้อที่7) จัดเก็บสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับฝั่ง
15.00 น. เดินทางกลับฝั่ง ด้วยเรือสปีดโบ้ท  
16.00 น. ถึงท่าเรือคุระบุรีโดยสวัสดิภาพ บริการเครื่องดื่มที่ท่าเรือ  
   
อัตราค่าบริการ (ราคา ต่อท่าน)
ห้องพัก แพ็คเกจ พักคู่
ท่านละ

เด็ก 80-130 ซม.
ท่านละ

หมายเหตุ

       
2 วัน 1 คืน  5,600 2,580 เทศกาล
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงราคา
3 วัน 2 คืน  6,900 3,180
เต็นท์        
             กรุ๊ปหรือคณะใหญ่ติดต่อบริษัทฯ เพื่อรับส่วนลด
หมายเหตุ 1. เด็ก หมายถึง เด็กส่วนสูง 80-130 ซม.
2. บริการรถ รับ-ส่ง ไป - กลับ
 
  เขาหลัก - ท่าเรือคุระบุรี
ภูเก็ต - ท่าเรือคุระบุรี
เพิ่มท่านละ 300 บาท
เพิ่มท่านละ 500 บาท
 
     
  สิ่งอำนวยความสะดวก :
เต็นท์ ถุงนอน หมอน
ร้านค้าสวัสดิการ ห้องน้ำรวม ปั่นไฟเวลา 18.00 - 22.00 น.
     
  ราคาดังกล่าวรวม :
 ที่พักเต็นท์บนเกาะ  เรือสปีทโบ๊ท ไป-กลับ  ทัวร์ดำน้ำหมู่เกาะสุรินทร์
 เรือทัวร์หางยาว  เสื้อชูชีพ, หน้ากากดำน้ำ, ตีนกบ 2วัน1คืน = อาหาร 4 มื้อ / 3วัน2คืน = อาหาร 7 มื้อ
 ชุดของว่าง (ขนม, ชา, กาแฟ)  มัคคุเทศก์ชำนาญงาน  ค่าธรรมเนียมเข้าชมอุทยาน ฯ
 ประกันภัยนักท่องเที่ยว    
     
  ราคาดังกล่าวไม่รวม :
 ค่าใช้จ่ายส่วนต่างๆ ที่นอกเหนือจากรายการ  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายังจังหวัดพังงา
**รายการท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ สภาพอากาศและคลื่นลมทะเล**
  โปรแกรมอื่นๆ ที่น่าสนใจ :
P001 ทัวร์ดำน้ำ หมู่เกาะสุรินทร์  P002 ทัวร์ดำน้ำ เกาะไข่ P003 ทัวร์เกาะพระทอง
อ่าวแม่ยาย หมู่บ้านมอแกน เกาะไทร ทุุ่งหญ้าสะวันน่า
(ออกทุกวัน) (ออกทุกวัน) ออก 15 ต.ค. - 15 พ.ค. 60
 

  ที่พักโรงแรม รีสอร์ท ในจังหวัดพังงา :
ที่พัก ในเมืองพังงา คุระบุรี รีสอร์ท คุระบุรีกรีนวิว รีสอร์ท คุระเรือนไทย รีสอร์ท

สะดวก ปลอดภัย ประทับใจ คือ หัวใจของเรา